top of page

AKTIVITETAR OG TENESTAR

Sauedrifta blei lagt ne i 2008, og sea den ti æ det hovedsakleg veg- og anleggsarbei, turisme og tomteutvikling, skogdrift og vedlikehald av bygningar me driv mæ. På veten gjeng ein majoritet av tii te brøyting og strøying, samt kontorarbei og regnskapsføring. Der æ jaktrett på stor- og småvilt, samt fiskerett i Lognvik vatn. Dei som leiger hus på garden he høve te å ta i bruk jakt- og fiskerett etter avtale.

bottom of page