top of page

HYTTETOMTER

2021 MARS

151/3 Reguleringsplan Kjelingnut æ igangsett og tomter selgas stegvis. Vedlagt kart viser ei ivisikt ivi ledige tomter. Planen viare æ å fullføre bygging av selde og ledige tomter fyri neste steg iverksettast - der æ foreløpig ingen fastsett dato fe når dei neste stega kjem te realiseras.

Alle tomter i Reguleringsplan Kjelingnut æ på cirka 1,000 m2 (eitt mål) og he ein utnyttelsegrad på 24% BYA.

Tomtepris upplysas om på forespørsel.

Via linkane lenger ne på denna sia kan du få tegang te kommunen sitt interaktive kart, relevant informasjon om- og krav fe reguleringsplanen, samt nokon situasjonsbilde av feltet som det æ i dag.

LEDIGE TOMTER

  • 16,  24,  27

Kart, ledige tomter
RegPlanKart.jpg
PlanInfo.jpg
20180601_155909.jpg

Vinje Kommune sitt digitale interaktive kart der ein kan ta i bruk ulike verktøy knytt te plan.

Vinje Kommune sin database fe reg.plan - uppdatera mæ dei gjeldande bestemmelsane.

Eit knippe bilde frå feltet i Kjelingnut som viser situasjon og arbei utført.

bottom of page